Tuesday, 25 August 2015

Pemasaran campuran Felda Trading Sdn Bhd

Pengenalan

Image result for felda trading
            Pemasaran Campuran merupakan satu kaedah yang menggunakan beberapa kaedah dalam pelaksanaan pemasaran yang efisien dan mampu memberikan faedah yang optimum kepada firma yang terlibat. Dalam tugasan ini, ia akan berfokus kepada konsep sebenar pemasaran campuran dan elemen yang terlibat dalam pemasaran campuran tersebut. Selain itu juga, saya akan membincangkan perbincangan khusus yang akan merungkai fungsi bagi setiap elemen dalam pemasaran campuran. Berdasarkan elemen yang terbabit, ia akan menjadi indikator dalam melihat pengadaptasian pemasaran campuran ini dalam organisasi yang dipilih. Tambahan pula cadangan akan diketengahkan bagi menambahbaik kaedah pemasaran yang sedia ada ke arah pemasaran yang mampu memberikan faedah kepada firma dan juga kepada pengguna yang terlibat. Oleh yang demikian, organisasi yang dipilih adalah Felda Trading Sdn Bhd.

Organisasi pilihan
            Felda Trading Sdn Bhd merupakan sebuah Syarikat yang tertua dan yang pertama ditubuhkan oleh FELDA dan menjadi perintis kepada sektor perniagaan FELDA. Felda Trading Sdn Bhd pada ketika itu dikenali sebagai Bahagian Kedai-Kedai FELDA. Bahagian Kedai-Kedai FELDA ditubuhkan pada tahun 1968 dibawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 dengan tujuan untuk membantu membekalkan barang-barang keperluan yang berkualiti kepada Peneroka FELDA di rancangan. Pada awal penubuhan bahagian tersebut, hanya tiga buah kedai yang  dibuka . Kedai-kedai tersebut terletak di Sungai Buaya, Gedangsa dan Sungai Kelah. Pembukaan kedai-kedai ini amat pnting kerana ia merupakan perintis utama perniagaan peruncitan di rancangan-rancangan  FELDA.
            Di atas dasar keperluan dan permintaan peneroka di rancangan, seterusnya empayar Bahagian Kedai-Kedai FELDA diperluaskan lagi dengan pembukaan 72 buah kedai di rancangan FELDA pada tahun 1972. Pada ketika itu, kedai-kedai ini amat sinonim panggilannya di kalangan Peneroka sebagai “Kantin”. Ada juga di kalangan peneroka memanggil kedai-kedai dalam rancangan ini sebagai “Kedai Syarikat” kerana pada ketika itu terdapat juga kedai-kedai yang bukan di bawah kelolaan FELDA dibuka dalam rancangan bagi membantu membekalkan barangan keperluan kepada peneroka dan kedai tersebut dikenali sebagai “Kedai Syarikat Kerjasama”. Dalam tahun yang sama juga, Bahagian Kedai-Kedai FELDA telah didaftarkan sebagai sebuah entiti perniagaan dan dinamakan sebagai Perbadanan Kedai FELDA. Bermula dari titik tolak tersebut perniagaan dan operasi Perbadanan Kedai FELDA menjadi semakin maju dan berkembang dengan pesat. Melihat kepada kejayaan yang telah dicapai oleh Perbadanan Kedai FELDA, FELDA membuat keputusan untuk meluaskan lagi bidang perniagaan dengan menubuhkan perbadanan-perbadanan lain seperti Perbadanan Kilang Getah FELDA dan Perbadanan Kilang Sawit FELDA.
            Nama Perbadanan Kedai FELDA dipinda kepada Perbadanan Niaga FELDA pada tahun 1978. Bidang perniagaan Perbadanan Niaga FELDA (PNF) diperluaskan lagi dengan penambahan bidang perniagaan seperti bidang Insurans, Percetakan, Perusahaan Makanan khususnya pembukaan kilang kopi dan beras dan pembukaan Stesen Minyak. Pada ketika ini, penjenamaan terhadap produk keluaran PNF diketengahkan dan dititikberatkan bagi memperkenalkan produk keluaran FELDA sendiri di pasaran nasional.
            Pada tanggal 5 September 1995, Perbadanan Niaga FELDA telah disyarikatkan dan ia telah tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Ekoran daripada itu, nama Perbadanan Niaga FELDA juga telah ditukar kepada Felda Trading Sdn Bhd. Tidak ketinggalan Kedai Niagaria yang berada di rancangan telah diberikan nafas baru dengan menukarkan namanya kepada “D’Mart” di samping menampilkan logo baru yang lebih menarik. Pada awal penubuhan Felda Trading Sdn Bhd, pemilikan syer dipegang oleh dua entiti iaitu Felda Holdings Berhad dan Koperasi Permodalan Felda Berhad yang mana syer yang dimiliki adalah 51% dan 49%. Setelah tertubuhnya Felda Trading Sdn Bhd, empayar perniagaan diperluaskan lagi dengan penambahan beberapa bidang perniagaan lain seperti katering, pembekalan barangan pertanian serta perusahaan makanan.
            Seterusnya, pada tahun 2008 telah menyaksikan penyerahan seluruh syer Felda Trading Sdn Bhd kepada Koperasi Permodalan Felda (KPF) dan mulai dari saat itulah Felda Trading Sdn Bhd dimiliki sepenuhnya oleh Koperasi Permodalan Felda (KPF). Hasil dari pemacuan dari KPF, kini ia terus melangkah ke hadapan, dengan unit perniagaannya sendiri seperti FTSB Insurans, FTSB Petro, FTSB Agro-Industry, FTSB Printing dan FTSB Housebrand.
            Pada tahun 2011 Felda Trading telah dilantik oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) sebagai Mentor kepada kedai runcit koperasi-koperasi yang berdaftar bagi perlaksanaan Projek Transformasi Kedai Runcit Koperasi (TUKAR) di bawah Program Pembangunan Koperasi-koperasi Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan (KPDNKK). Dalam pada masa yang sama, Felda Trading telah diberi kepercayaan sepenuhnya sekali lagi oleh SKM untuk membangun, membekal dan mengedar produk rangkaiannya iaitu Produk COOP 1 Malaysia ke seluruh Negara.
visi
Untuk mencapai dan menjadi peneraju utama dalam bidang peruncitan dan pemborongan sebagai perniagaan teras dengan sokongan aktiviti perniagaan yang lain termasuk insurans, stesen minyak, perkhidmatan runcit, industri asas tani, produk ‘Housebrand’, percetakan dan pengiklanan dengan menawarkan kepelbagaian produk, harga yang kompetitif serta khidmat pelanggan yang cemerlang.  
Misi
·         Untuk menjadi peruncit dan pemborong terbesar di Malaysia.
·         Untuk mengembangkan rangkaian perniagaan dan berdaya saing di dalam sektor perniagaan bukan teras
·         Untuk menawarkan harga yang kompetitif.
·         Untuk menyediakan khidmat pelanggan yang cemerlang.
·         Untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap produk & perkhidmatan. 
Matlamat Korporat
Menjadikan rangkaian kedai runcit FTSB terulung di luar bandar dan terkemuka di Malaysia.
Memastikan FTSB menjadi Syarikat dan pengurusan yang berjaya, mengendalikan berbagai khidmat dan usaha-usaha terpilih yang boleh memberi pulangan yang baik dan menawarkan pengalaman baru kepada kakitangan.
            Menyediakan pelbagai kemudahan bagi menjaga kebajikan kakitangan dan mendedahkan kakitangan kepada ilmu dan kaedah berteknologi kini dalam sektor runcitan khasnya dan dunia perniagaan amnya sehingga menjadi kumpulan yang berilmu, mahir dan berjaya.
Menjalankan dengan cekap segala usaha yang dapat membantu menjayakan matlamat serba lengkap Kumpulan Felda yang sekaligus memberi sumbangan positif ke arah pencapaian matlamat Negara Maju.Elemen Umum
            Pemasaran campuran adalah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap organisasi menggabungkannya untuk menghasilkan maklumbalas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan elemen-elemen di dalam campuran pemasaran, organisasi boleh melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. Ia mengandungi empat elemen iaitu produk, harga, saluran agihan dan promosi atau lebih dikenali sebagai ‘4 P’ (product, price,place and promotion).
Produk (Product)
            Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menarik perhatian, dapati dimiliki, digunakan dan mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna semasa melakukan pertukaran. Ianya merupakan perkhidmatan dan barangan yang ditawarkan kepada kumpulan masyarakat sasaran oleh organisasi yang menawarkan yang juga berdasarkan permintaan pasaran semasa (Clark K.B & Wheelwright, 1993).Secara ringkasnya, produk boleh dikatakan sebagai sesuatu yang ditawarkan di pasaran oleh pengusaha dan mempunyai satu set ciri-ciri ketaraseperti warna, berat,harga dan ciri-ciri tidak ketara seperti kepuasan , kecekapan, keberkesanan dan penyelesaian yang mana ciri-ciri tersebut diperlukan oleh pengguna.
            Pengguna akan membeli sesuatu produk apabila ada keperluan kepada produk tersebut. Seperti contoh, bagi mengelakkan kesesakan jalan raya yang perlu dilalui oleh seseorang pengguna, maka ia memilih untuk membeli sebuah motorsikal bagi memudahkan ia bergerak dan seterusnya membantu mengelakkan kerugian masa yang dialaminya. Ada juga pengguna yang membeli atas dasar spontan iaitu seperti gula-gula yang diletakkan di kaunter pembayaran di pasaraya walaupun sebenarnya dia tidak memerlukan gula-gula itu. Pembelian seperti ini memerlukan sesuatu produk yang mampu menarik perhatian dan seterusnya ‘memaksa’ pengguna membelinya.
Harga (Price)
            Harga merupakan alat untuk mengukur nilai suatu barang, harga bagi produk merupakan penentu bagi permintaan pasaran dan mempengaruhi posisi pesaing perusahaan dalam merebut pelanggan. Ianya merupakan perkara kedua terpenting dalam elemen pemasaran campuran ini.  Menentukan harga barangan atau produk merupakan satu proses yang agak sukar (Majumdar R, 2007). Hal ini kerana, penentuan harga sesuatu barang atau perkhidmatan akan bersandarkan kepada kualiti, kuantiti, keperluan atau kehendak pengguna serta kemampuan pengeluar dalam membekalkan produk tersebut dan kemampuan pengguna untuk membeli atau membayar produk tersebut (Clark K.B & Wheelwright, 1993).
            Harga merupakan penanda aras bagi sesuatu produk dan dalam menetapkan harga perlulah berhati-hati dalam memerhatikan potensi pasaran. Oleh sebab itu, penentuan harga perlu diperhatikan agar harga yang ditetapkan dapat dijangkau oleh pelanggan di samping itu dapat memberikan keuntungan bagi sesebuah perusahaan.
Lokasi (Place)
            Produk yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan akan lebih berguna kepada pelanggan apabila produk tersebut tersedia pada tempat dan saat dimana saja diperlukan.
            Dalam mencapai tujuan utama dari pemasaran iaitu menyalurkan produk  atau perkhidmatan secara efisien dari pengusaha kepada pelanggan, maka adanya keperluan utuk kerja pengedaran sebagai rantaian yang harus dilalui oleh produk dari pengusaha kepada pelanggan pada masa dan jumlah yang tepat.
            Produk  yang dihasilkan oleh pengusaha  biasanya tidak dijual secara langsung kepada pelanggan, tetapi biasanya mereka melalui suatu perantara agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan pelanggan dengan mudah . Menurut (Basu Swastha, Irawan, 2002) memberikan defenisi tentang saluran pengedaran sebagai berikut: Saluran pengedaran untuk sesuatu produk adalah saluran yang digunakan oleh pengusaha untuk menyalurkan produk tersebut dari pengusaha sampai ketangan pelanggan. Saluran pengedaran yang digunakan adalah suatu struktur yang menggambarkan pilihan saluran yang dipilih oleh para pengusaha seperti: pemborong, ejen, atau sebagainya.
Promosi (promotion)
            Promosi adalah satu usaha sesuatu perusahaan atau individu memberikan maklumat  dan mempengaruhi serta menarik pelanggan untuk mengenali dan seterusnya membeli produk yang dihasilkan. Ia nya amat penting kerana ia akan memastikan barangan atau produk yang ditawarkan dapat diperlihatkan dan diperdengarkan kepada para pengguna yang memerlukannya (Ferrell O.C, et. Al, 2002). Promosi adalah cara yang sangat efektif dalam menarik pelanggan, serta memperkenalkan barang-barang yang dihasilkan. Menurut (Philip Kotler, 2004), alatan promosi didefinisikan seperti berikut :

1. Pengiklanan
Suatu promosi barang atau perkhidmatan yang sifatnya ‘non-personal’ dilakukan oleh penaja yang diketahui.
2. Jurujual
Penjualan secara perseorangan yang dilakukan oleh para jurujual yang mencuba dan memujuk pelanggan untuk melakukan penjualan.
3. Promosi Jualan
Kaedah yang bermaksud untuk mendapatkan pelanggan yang sudah bersedia untuk membeli produk atau perkhidmatan sesebuah perusahaan.
4. Publisiti
Suatu kaedah pengiklanan secara tidak langsung dimana produk atau perkhidmatan sesuatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi dan dari mulut ke mulut.

Situasi Felda Trading Sdn bhd
Produk (Product)
            Bagi produk yang dikeluarkan oleh Felda Trading Sdn Berhad (FTSB), ianya mengeluarkan barangan berupa produk dan perkhidmatan sekaligus. Terdapat pelbagai produk dan perkhidmatan yang diusahakan terutama kepada pelanggan di tanah-tanah rancangan FELDA. Bermula dari pembuatan barangan makanan seperti kicap,sos,susu dan pelbagai lagi hinggalah kepada perkhidmatan insurans, percetakan dan peralatan pertanian.
             FTSB juga merupakan pemborong dan pengedar kepada pelbagai barangan lain yang tidak disediakan oleh syarikat. Produk yang dikeluarkan ini adalah berdasarkan permintaan yang mana pelanggan mahukan produk yang berkualiti dan mencapai standard semasa. Penawaran produk ini juga bagi mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu jenama sahaja seperti Nescafe dan pihak FTSB telah bekerjasama dengan pihak tertentu bagi mengeluarkan produk jenamanya sendiri iaitu SLERA dan FRESHA. Dengan rekabentuk dan pembungkusan yang menarik, ia menjadi satu tarikan kepada pelanggan di tanah-tanah rancangan FELDA khasnya. Kepelbagaian produk tersebut mempunyai pelbagai jenama yang juga diedarkan oleh pelbagai syarikat lain dan bukannya FTSB semata-mata, dimana FTSB hanyalah menjadi jaminan ikon dan pengeluar.
            Kepelbagaian barangan dan perkhidmatan yang diwujudkan ini memudahkan para pelanggan untuk berurusan di bawah satu bumbung. Mereka tidak perlu pergi ke syarikat yang berlainan untuk mendapatkan perkhidmatan berbeza. Di samping membeli barangan rumah, mereka boleh juga mendapatkan perkhidmatan insurans, percetakan, membeli alat pertanian serta mereka juga boleh membeli perabot yang mana pihak FTSB sebagai pemberi hutang dan bayarannya boleh dijelaskan melalui potongan bulanan.
            Melalui kepelbagaian variasi produk, ianya menjadikan produk FTSB terkenal terutama di tanah rancangan FELDA. Selain itu, FTSB juga terlibat dalam pembukaan dan pengendalian stesen minyak di kebanyakan kawasan serta penjualan produk berkaitan minyak pelincir. Pihak FTSB melabur dalam pelbagai produk dan perkhidmatan sejajar dengan matlamat korporat syarikat yang mahu menjadi syarikat terbaik demi kesinambungan kumpulan FELDA dan kemajuan negara.

Harga (Price)
            Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, harga yang akan ditawarkan oleh sesebuah firma akan menjadi titik tolak kepada permintaan dan penawaran produk tersebut di dalam pasaran. Ini akan membawa kesan kepada perusahaan tersebut sama ada harga yang ditawarkan tersebut akan berada di dalam lingkungan kemampuan pembeli atau dalam lingkungan kemampuan firma dalam menghasilkan barangan tersebut.
            Dalam hal ini, ianya jelas menunjukkan bahawa melalui pengeluaran produk baru bersandarkan kepada permintaan ramai dan kemahuan agar pasaran tidak dimonopoli oleh sesebuah jenama sahaja, ianya memberikan satu tanggapan bahawa setiap produk akan mempunyai harga yang berbeza dari pesaing samada tinggi, sama atau lebih rendah harganya. Ini juga akan mempengaruhi minda pengguna bahawa produk yang dikeluarkan mempunyai nilai yang tersendiri walaupun sukar untuk memecahkan monopoli tersebut.
            Harga yang ditawarkan seperti contoh kopi FRESHA bagi menggantikan produk Nescafe keluaran NESTLE, harganya perlulah lebih rendah supaya ia mampu untuk bersaing dan menarik minat peminum Nescafe. Harga yang mampu bersaing tetapi masih mengekalkan keuntungan kepada syarikat. Sebagai perbandingan, harga bagi Nescafe Classic 200 gram adalah sekitar RM 17.30 dan bagi kopi FRESHA dengan berat yang sama adalah hanya sekitar RM 4.80 sahaja dan sudah tentu dalam hal ini, kopi FRESHA mempunyai kelebihan dari segi harga dan dengan harapan ia mampu untuk menarik pengguna untuk mencuba dan seterusnya kekal dengan jenama ini. Penjimatan sebanyak 27% ini membawa erti yang amat besar kepada dunia pemasaran dan penjualan.
             Harga yang ditawarkan oleh pihak FTSB juga amatlah berpatutan mengikut kepada situasi semasa iaitu sebagai pengganti atau alternatif lain kepada pengguna yang mahukan produk keluaran negara sendiri dengan kualiti yang hampir sama. Hal ini kerana, kreativiti dalam penampilan produk akan menjadi kunci utama kepada nilai harga barangan tersebut. Ini menunjukkan bahawa pembungkusan dan reka bentuk cantik akan mampu untuk menarik minat para pelanggan selain dari rasanya untuk membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Tempat (Place)
            FTSB mempunyai beberapa cawangan yang terletak di seluruh Malaysia dan kebanyakannya adalah di tanah rancangan FELDA. Perletakan kawasan lain bagi para pelanggan untuk mendapatkan barangan adalah di kawasan bandar yang berhampiran dengan aset FELDA seperti di Temerloh, Segamat, Bandar Pusat Jengka, Alor Gajah, Kluang, Sahabat dan tidak ketinggalan Kuala Lumpur serta bandar-bandar lain.
            Lokasi kedai FTSB boleh dikatakan agak kurang strategik yang mana selain Kuala Lumpur, kedai-kedai FTSB hanya tertumpu di bandar atau pekan kecil sahaja. Apabila lokasi kedai-kedai ini diletakkan di kawasan yang kecil, kuasa membeli oleh penduduk juga adalah kecil dan sebaran maklumat tentang kedai atau premis FTSB juga hanya berlegar di kawasan itu sahaja. Walaupun akses kepada kedai adalah mudah kerana ia terletak di tengah bandar, pelanggan yang datang kebiasaannya adalah penduduk di sekitar itu sahaja dan ini membantutkan hasil jualan dan perkembangan syarikat.
            Selain dari pengedaran produk syarikat lain, bagi produk keluaran sendiri seperti kopi, beras dan pelbagai lagi, pihak FTSB mempunyai rangkaian sendiri dan rangkaian ini boleh dikatakan kecil dan kurang berdaya saing  kerana ia masih tidak dapat menembusi rak-rak di kedai lain apatah lagi rak pusat membeli belah terkemuka di bandar besar.  Selain itu, ketiadaan  laman web yang membolehkan para pelanggan mengakses atau melanggan produk berbentuk perkhidmatan atau pencarian maklumat seperti insurans dan sebagainya menjadikan pelanggan tidak mengetahui tentang kedai atau perkhidmatan yang ditawarkan.Ia menjadikan interaksi secara maya tidak dapat dilaksanakan yang mana ia merupakan satu kaedah terkini untuk memudahkan komunikasi antara pelanggan dan syarikat.

Promosi (Promotion)
            Kaedah pempromosian yang diketengahkan oleh FTSB adalah menggunakan kaedah yang  ringkas malah boleh dikatakan cukup-cukup ringkas. Pertama sekali adalah cara pengiklanan atau cara pempromosian. Selama ini kedai FTSB hanya bergantung kepada pelanggan tradisi iaitu para warga FELDA sahaja dan sedikit pelanggan luar. Promosi yang dilaksanakan hanyalah secara ala kadar dan tiada promosi khusus yang diadakan  seperti yang dilakukan oleh syarikat terkenal seperti GIANT, TESCO dan sebagainya, hampir setiap bulan mereka akan mencetak ribuan makalah atau ‘flyers’ dan disebarkan ke seluruh kawasan berhampiran. Tidak cukup dengan itu, pengiklanan di media massa juga memberi impak yang tinggi yang mana para pelanggan tahu bahawa pihak syarikat sedang melaksanakan jualan dan promosi.
            Promosi boleh dikatakan sebagai kaedah memberitahu. Ketiadaan pemberitahuan akan menyebabkan orang tidak tahu apa yang ada dan apa yang ditawarkan. FTSB tidak menggunakan pendekatan kreativiti dalam mempromosikan produk mereka sendiri. Tiada kaedah yang diketengahkan dan hanya bersandarkan pemberitahuan secara mulut ke mulut sahaja.
            Ringkasnya, dengan tidak mengeksploitasi media elektronik dan bukan elektronik menjadikan FTSB jauh ketinggalan berbanding pesaing yang lain. Jika mempunyai pendekatan pemasaran yang terkini dan canggih, ianya bukan sahaja mampu untuk menarik perhatian ramai orang tetapi ianya juga mampu untuk mendekatkan diri dengan para pembeli dalam memperlihatkan promosi produk yang dilancarkan. Selain itu, ia juga membolehkan FTSB memujuk dan juga mampu untuk memberikan informasi yang berguna kepada para pembeli dalam mencari dan membuat pilihan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
Cadangan Penambahbaikan Pengimplementasian Elemen Pemasaran Campur.
            Berdasarkan kepada elemen 4P bagi FTSB, terdapat beberapa cadangan yang ingin dikemukakan berdasarkan kepada setiap 4P tersebut. Yang pertama sekali adalah melalui produk. Dalam melihat produk dan perkhidmatan yang telah diusahakan oleh FTSB itu sendiri, kepelbagaian produk yang dihasilkan agak memuaskan. Kaedah yang lain harus digunapakai dalam penghasilan produk yang lebih variasi dan juga berkualiti pada masa yang sama. Sebagai contoh, mengeluarkan produk kopi ala Nescafe yang boleh dipelbagaikan kepada minuman tin dan kopi paket tiga dalam satu (3 in 1). Penjualan kini hanya bergantung kepada kopi serbuk yang sudah tentunya mempunyai pasaran yang kecil berbanding minuman tin dan paket tiga dalam satu.            Dari segi harga pula, ianya menunjukkan bahawa pihak FTSB menjalankan pernigaan mengikut harga sebenar yang selepas dikira boleh membawa keuntungan yang berpatutan kepada pihak syarikat. Bukan mengikut kepopularan seperti yang berlaku kepada Nescafe. Bagi produk dan perkhidmatan lain pula, pihak FTSB mengambil komisen sahaja bagi produk bukan keluaran sendiri.  Boleh difahami bahawa pihak FTSB mahu mengambil tempat dahulu di dalam arena kopi dan kemungkinan harganya akan dinaikkan mengikut keadaan semasa. Ia boleh dianggap sebagai pengorbanan keuntungan demi untuk mendapatkan tempat di hati pelanggan. Tambahan pula, kaedah perletakan harga yang dijalankan oleh FTSB haruslah bersandarkan kepada keadaan sosioekonomi penduduk setempat. Hal ini kerana, perletakan harga yang tidak bersesuaian akan menyebabkan pembeli pergi ke kedai yang lain. Maka dengan itu, perletakan harga haruslah bersandarkan bukan sahaja kepada harga pasaran semasa, tetapi juga kepada permintaan dan penawaran di dalam pasaran.
            Bagi tempat pula, perletakan kedai-kedai FTSB adalah di tempat yang tidak cukup strategik. Pihak FTSB seharusnya sudah berkembang maju memandangkan ia ditubuhkan sudah menjangkau 45 tahun dan sudah sampai masanya kedai-kedai FTSB berkembang seperti pasaraya super yang ada. Pilih lokasi yang dikunjungi ramai serta kawasan-kawasan tumpuan pelancong.Tambahan pula, ciri-ciri kedai juga harus dipertingkatkan. Ianya bukan sekadar menunjukkan nilai eksklusif jenama FELDA ini, yang namanya terkenal seluruh dunia tetapi ianya juga mampu untuk menarik minat pengunjung untuk berkunjung. Ianya juga haruslah dalam keadaan yang terbaik dan haruslah mempunyai reka bentuk kedai yang mempunyai nilai-nilai yang tersendiri yang menunjukkan siapa FTSB yang sebenarnya, serta memastikan para pengunjung yang berkunjung akan memperoleh pengalaman yang terbaik dan akan senantiasa menjadi kenangan.
            Dari aspek promosi pula, penggunaan medium untuk memberikan maklumat tentang produk FTSB sangat teruk dan mengecewakan. Tiada promosi yang dijalankan secara khusus dan sepatutnya pihak FTSB boleh membuat promosi uji rasa di pasaraya besar dan mengajak pengunjung untuk mencuba produk yang ada. Pemberitahuan melalui mulut ke mulut sudah menjadi perkara semalam. Jadikan medium media sosial yang tiada sempadan sebagai medium untuk promosi. Antara lain, FTSB boleh membuat pertandingan menggunakan produk tersebut sebagai tumpuan utama. Para pelanggan akan tahu tentang produk dan seterusnya nama syarikat akan terkenal.
            FTSB juga  boleh menjadikan CSR (corporate social responsibilities) sebagai batu loncatan untuk mengembangkan jenama di pasaran dan bukan dibuat mengikut musim-musim tertentu sahaja. Di samping dapat menjual produk yang dihasilkan, ia juga akan menjadikan FTSB sebagai syarikat yang mementingkan nilai dan juga tanggungjawab sosial dalam era globalisasi ini. Penajaan sesuatu program juga merupakan sesuatu yang sinonim dilakukan oleh banyak syarikat. Penglibatan mereka dalam program seperti ini menjadikan syarikat atau produk mereka diketahui ramai. Pihak FTSB patut memikirkan kaedah ini sebagi satu kaedah mempromosikan syarikat dan produk mereka.

Rumusan
            Dalam melihat Kaedah Pemasaran Campuran “Marketing Mix” ianya memperlihatkan 4Ps yang mana ianya melibatkan Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat) dan Promotion (Promosi). Keempat-empat elemen ini menjadikan kaedah pemasaran Felda Trading Sdn Bhd (FTSB) mampu untuk terus bersaing dan mencipta nama di persada dunia. Ianya menunjukkan bahawa pendekatan yang digunakan oleh FTSB masih tidak mencukupi dan memerlukan pemangkin agar ia terus kekal dalam pasaran.

            Lokasi yang dipilih bagi membina kedai atau pejabat perlulah di tempat tumpuan orang ramai. Jadikan pusat hentian bas, lapangan terbang ataupun penyertaan semasa program besar seperti ‘sure heboh’ pasti membantu meningkatkan reputasi syarikat dan penjenamaannya. Pelanggan perlu mengenali terlebih dahulu produk dan barulah mereka akan membelinya. Promosi menggunakan kaedah yang tepat bukan sahaja menjadikan ia satu jenama yang unggul di Malaysia, malahan hingga ke persada dunia.

No comments:

Post a Comment

Secebis Kenangan

Make your own slideshow with music at Animoto.